Kategórie: Doprava

Letecké fakty a pracovné listy

Letectvo je praktickým aspektom alebo umením aeronautiky, pričom ide o návrh, vývoj, výrobu, prevádzku a používanie lietadiel, najmä lietadiel ťažších ako vzduch. Kliknutím si prečítajte súbor s faktami alebo si stiahnite našu komplexnú zbierku pracovných listov.

Fakty o lodi a pracovné listy

Loď je veľké plávajúce plavidlo používané na cestovanie po vode. Kliknutím si prečítajte ďalšie fakty alebo si stiahnite pracovné listy.Fakty o lodiach a pracovné listy

Posiela fakty a pracovné listy. Zahŕňa plány lekcií a zdroje študijných materiálov. Dostupné vo formáte PDF a Google Slides. Skvelé pre školské a domáce použitie.